Training Lichaamsgericht werken in de kindertherapiepraktijk:

Als integratief kindertherapeuten werken we vanuit de wijsheid van het kind. Een grote, nog wat onderbelichte, bron van wijsheid is het lichaam zelf. In deze training leer je hoe je als (integratief) kindertherapeut het lichaam nog meer in kan zetten als bron van kennis en genezing. Niet alleen is het lichaam de meest betrouwbare raadgever, het huisvest ook opgeslagen energieën, zoals bij trauma, die we soms beter kwijt dan rijk zijn. Hoe werkt dat in het lijf en in de hersenen? Hoe voelt dat? Hoe zet je die kennis en ervaring effectief in in de praktijk? Dat behandelen we in deze training.
De training is voor kindertherapeuten, groepsgrootte is maximaal 12 en wordt gegeven door Kitty van Houten en Femke Soethoudt.

Lokatie: De Garage, Kennemerstraat 11a zwart, 2021 EA  Haarlem. Goed bereikbaar met ov en gratis parkeren.

Data: vrijdag 09:30-14:00 uur (inclusief lunch): 22 en 29 maart, 19 en 26 april, 24 mei 2019

Thema’s die aan de orde komen zijn o.a. voelen, grenzen, delen-werk ,traumawerk, ontladen, ontspannen, bewegen. Methodes en technieken die we gebruiken zijn o.a. van emotioneel lichaamswerk, somatic experiencing, kinderyoga en systemisch werk. Vormen: voelen, visualisatie, aanraken, dans, muziek, spel, tekenen, stem. In de training werken we uiteraard ervaringsgericht, maar we brengen ook de achterliggende theorie, doel van de oefeningen en maken de koppeling naar de kindertherapiepraktijk. Er is ook ruimte voor onderlinge uitwisseling. Naast aandacht voor de wijsheid van het lichaam van het kind besteden we ook aandacht aan de rol en begeleiding van ouders.

Investering: € 600

Trainers:

Kitty van Houten is integratief kindertherapeut en ontwikkelingspsycholoog. Het lichaamsgerichte werk heeft haar altijd aangesproken en zij heeft zich met de jaren allerlei lichaamsgerichte werkvormen eigen gemaakt. Onder anderen door na haar opleiding als therapeut cursussen systemisch werk, de opleiding tot kinderyogadocent, de jaartraining lichaamsgericht werken bij de Alchemist en workshops somatic experience van Maggie Kline te volgen. Daarnaast verdiept zij zich in behandelvormen voor trauma, geïnspireerd door het werk van Bruce Perry en zijn aandacht voor empathie, relatie en regulatie. Door deze werkvormen in te zetten in de therapiepraktijk is het lichaamswerk steeds meer geïntegreerd geraakt in haar werk. Graag deelt zij haar kennis en ervaring hiermee met collega’s. Als kind emigreerde Kitty naar het buitenland en verhuisde vaak. Taal was vaak een barrière en daarom leerde zij te varen op haar interne kompas en op de non-verbale signalen van de omgeving. Zij ervoer hoe ver je kunt komen/communiceren met alleen lichaamstaal. Dans werd haar eigen en meest vertrouwde uitingsvorm.

Femke Soethoudt is integratief kindertherapeut en orthopedagoog. Zij heeft in haar eigen ontwikkeling keer op keer ervaren hoeveel wijsheid er in het lichaam ligt opgeslagen en hoe krachtig het werken met het lichaam is. Ook in het werken met kinderen in haar eigen praktijk is het lichaam een belangrijke bron van informatie, kracht, plezier en heling. Het werken met het lichaam staat vaak niet op zich, maar wordt speels en creatief verbonden met andere werkvormen. Toen zij in de zomer van 2014 vier dagen les kreeg van Maggie Kline over trauma bij kinderen en hoe dat in het lichaam werkt, gaf dat veel inzicht en verdere verdieping van hoe zij al werkt. Femke heeft als orthopedagoog binnen het MytylTyltylonderwijs een grote rol gespeeld in het ontwikkelen van de ‘Leerlijn handicapbeleving’ en bijbehorende oudertraining. Daarnaast heeft zij veel ervaring met kinderen met een verstandelijke beperking, waarbij de lichaamstaal een belangrijke manier van communiceren is. Zij weet theorie steeds helder en op een aansprekende manier te vertalen naar de praktijk, waar het uiteindelijk tot leven mag komen.

Faalangst reductietraining:

Voor basisschoolleerlingen van 8 t/m 12 jaar. In groepen van ±8 leerlingen, 10 bijeenkomsten van een uur per week en een afrondend oudergesprek per leerling van 30 minuten.
Onderdelen van de training:

  1. Inzicht krijgen in eigen angst: gevoel, gedachte, gedrag en waar het vandaan komt. Herkenning bij anderen: “Ik ben niet de enige.”
  2. Belemmerende gedachten omzetten in helpende gedachten
  3. Plan maken met eigen opgestelde realistische doelen en ze uitvoeren
  4. Ontspanning
  5. Inzicht en veranderingen in het toeschrijven van successen en mislukkingen: “Ik had geluk, ik kan het toch niet.”
  6. Positiever zelfbeeld

Oudercursus

Hoe ga je om met de emoties en het gedrag van je kind?
Zit je als ouder soms met de handen in het haar? Begrijp je niet waarom je kind doet zoals hij/zij doet? Huilbuien, woedeaanvallen, teruggetrokken gedrag – hoe ga je daar op een goede manier mee om?

In 5 interactieve bijeenkomsten richten we ons op hoe een kind zich werkelijk voelt, hoe je als ouder daarop reageert en hoe je vervolgens respectvol kan handelen.

Data: informeer naar de data via info@kittyvanhouten.com

Lokatie: Centrum voor integratieve kindertherapie Beverwijk, Velserweg 12

Margret en Kitty geven deze cursus, zij zijn beiden integratieve kindertherapeuten. Margret is tevens pedagoge en Kitty psychologe.

Aanmelden en informatie: Kitty: 06-18902637, info@kittyvanhouten.com . Margret: 06-28786818, info@magretsnelleman.nl