Integratieve kindertherapie is een speelse vorm van psychotherapie.
Het is een vorm van therapie waarbij het gaat om het integreren van delen van de persoonlijkheid. Onbewuste en onverwerkte delen worden eigen gemaakt. Overlevingsmechanismen (weerstand) worden herzien. Het is een proces van heling (heel maken). En als therapeut begeleid ik dat proces, door alle aspecten van uw kind in de therapie mee te nemen: emotioneel, cognitief, sociaal, lichamelijk en spiritueel.

kittyplaatje3

Integratieve kindertherapie

De vorm van de therapie wordt in grote mate bepaald door de behoeften en mogelijkheden van uw kind. Het doel is dat uw kind zichzelf beter leert kennen en steviger in zijn schoenen gaat staan. Uw kind leert omgaan met zijn klacht(en) en komt zelf (of samen met mij) tot een oplossing voor zijn/haar probleem.

Ook de omgeving speelt een rol in de ontwikkeling van het kind. We onderzoeken hoe die kan bijdragen en ondersteunen in dit therapeutisch proces. Ik nodig u als ouders uit zich in uw kind te verplaatsen om hem of haar beter begrijpen en beter te kunnen helpen.

De therapie start met een intakegesprek met u als de ouders. Daarin bespreken we de situatie van uw kind. Onder andere: wat het probleem is, waar uw kind last van heeft, dat waar u tegenaan loopt, wat u al heeft gedaan en wat u graag zou willen. We stellen samen behandeldoelen op.

Daarna volgen de therapiesessies met uw kind, waarbij ik afstem op zijn/haar belevingswereld om samen te zoeken naar de juiste manier om te communiceren en contact te maken. Dat kan bijvoorbeeld door middel van tekeningen, poppen, spel, lichaamsgericht werk of verhalen zijn. In de praktijkruimte heb ik een diversiteit aan materialen, speelgoed en mogelijkheden om mee te werken. Het kind zal op geheel eigen wijze laten zien wat er bij hem/haar speelt en als therapeut zal ik hem/haar ondersteunen in het vinden van passende oplossingen.

Voor het versterken en verbeteren van de ouder-kind relatie of om te zorgen voor basisveiligheid kunnen we  Sherborne Samenspel inzetten. 

Om de vijf sessies voer ik gesprekken met u als ouders. We bespreken dan het behandelplan, de veranderingen en u ontvangt eventuele tips.

De sessies en oudergesprekken duren elk één uur.
Alle gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.