Sherborne Samenspel

Sherborne Samenspel is een lichaamsgerichte spelvorm voor ouder en kind gericht op het versterken van het zelfvertrouwen en de relatie tussen ouder en kind.

Sherborne Samenspel kan ingezet worden om een gevoel veiligheid weer terug te brengen wanneer een kind dat onvoldoende heeft/ervaart. Want bij gebrek aan basisveiligheid kan een kind zich niet goed ontwikkelen. Dit kan het geval zijn bij hechtingsproblematiek of na trauma/nare ervaringen.. Met bewegingsspellen werken we aan afgestemd prettig contact waar het kind zich weer helemaal kan overgeven aan de ouder die zorgt en begeleidt.

IMG_4153

Soms heeft een kind in de eerste levensjaren te weinig de mogelijkheid gehad om positieve lijfelijke leerervaringen op te doen. Middels Sherborne Samenspel kan het kind alsnog de gelegenheid krijgen zich gesteund en gekoesterd te voelen door belangrijke volwassenen, en op hen te vertrouwen, maar ook de eigen kracht te ontwikkelen en te durven inzetten, op een gezonde manier. Door deze overflow aan positieve lichamelijke ervaringen, wordt dat deel van de ontwikkeling dat het kind gemist heeft, zo veel mogelijk gecompenseerd.

Er wordt bij deze behandeling van uit gegaan, dat het mogelijk is om een verstoorde hechtingsontwikkeling (gedeeltelijk) te herstellen.

Positieve ervaringen komen naast de eerder opgedane ervaringen te staan. De kracht van de methode ligt hem mede in het feit dat de video als hulpmiddel wordt ingezet. De videobeelden van de sessies worden met de ouders samen terug gekeken en geanalyseerd. De sensitieve responsiviteit van ouders wordt vergroot, doordat zij zich meer bewust worden van hun natuurlijke vermogen om de lichaamstaal van hun kind te verstaan. Ouders worden hierdoor co-therapeuten, die zelf thuis met de bewegingsvormen verder aan de slag kunnen.