info@kittyvanhouten.com

Drs. Kitty van Houten     |      Intergratieve kindertherapie     |    06-18902637     |     info@kittyvanhouten.com

Trainer

Kitty van Houten

Kitty van Houten is integratief kindertherapeut en ontwikkelingspsycholoog. Het lichaamsgerichte werk heeft haar altijd aangesproken en zij heeft zich met de jaren allerlei lichaamsgerichte werkvormen eigen gemaakt. Onder anderen door na haar opleiding als therapeut cursussen systemisch werk, de opleiding tot kinderyogadocent, de jaartraining lichaamsgericht werken bij de Alchemist en workshops somatic experience van Maggie Kline te volgen. Daarnaast verdiept zij zich in behandelvormen voor trauma, geïnspireerd door het werk van Bruce Perry en zijn aandacht voor empathie, relatie en regulatie. Door deze werkvormen in te zetten in de therapiepraktijk is het lichaamswerk steeds meer geïntegreerd geraakt in haar werk. Graag deelt zij haar kennis en ervaring hiermee met collega’s. Als kind emigreerde Kitty naar het buitenland en verhuisde vaak. Taal was vaak een barrière en daarom leerde zij te varen op haar interne kompas en op de non-verbale signalen van de omgeving. Zij ervoer hoe ver je kunt komen/communiceren met alleen lichaamstaal. Dans werd haar eigen en meest vertrouwde uitingsvorm.

kittyvanhouten